logo střediska Dědina

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko
pro nevidomé Dědina, o.p.s.

Logo ASOCIACE VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH ORGANIZACÍ ČR
logo IES - INTERNATIONAL EDUCATION SOCIETY logo Nadační fond Českého rozhlasu - Světluška Logo spolehlivá firma 2017

černobíle

Aktuality


Vánoční prodeje

V předvánočním čase se zúčastníme několika prodejních akcí, na kterých si můžete zakoupit výrobky z našich dílen.Podpořte nás na Givt.cz

Logo internetového projektu Givt

Finančně nás můžete nově podpořit i prostřednictvím internetového projektu GIVT. Nebude vás to stát nic navíc a nám to pomůže.

Stačí si na stránkách www.givt.cz vybrat obchod ve kterém chcete nakupovat a dále vybrat v seznamu „přispívám na“ název našeho střediska. Nejrychleji nás najdete po zadání slova „Pobytové“. Následně potvrdíte položku „zahájit nákup“.Kdo nás podporuje

Na podzim minulého roku jsme se přihlásili do výběrového řízení Nadace ČEZ – Podpora regionů. Našim cílem bylo získat finance na obnovu vybavení keramické dílny a na nákup materiálů do ostatních dílen – tkalcovské, drátování, kartonážní a košíkářské. Od Nadace ČEZ jsme obdrželi částku 50 000,- Kč a letos v lednu jsme začali s rekonstrukcí. Starý nábytek byl z dílny odstěhován, ze stávajícího vybavení zůstala pouze keramická pec, hrnčířský kruh a několik stojanů na sušení výrobků. Dílna byla vymalována a následně vybavena novými stoly, židlemi a dalšími policemi. Zakoupili jsme nové sádrové formy, štětce, vykrajovátka a materiál – keramickou hlínu. Výrobní materiál jsme zakoupili i do dalších dílen. Nové vybavení nám umožní zdokonalit manuální dovednosti klientů, rozšířit sortiment výrobků a tak přispět těžce zrakově postiženým k jejich znovuzačlenění do společnosti, zejména těm, kteří z důvodu ztráty zrakových funkcí v dospělosti nemohou vykonávat své původní povolání.

Mgr. Marie Schifferová
Pobytové rehabilitační a rekvalifikační
středisko pro nevidomé Dědina, o.p.s.


Dar

Žáci a učitelé ZŠ a MŠ Bílá, Praha 6
věnovali našemu středisku
z Charitativního běhu pro Prahu 6, konaného dne 31. května 2016,
peněžní dar ve výši 130.500,- Kč


ZŠ a MŠ Bílá


Vánoční prodej

Ve středu 14. prosince 2016 od 15:00 do 17:00 hodin se ve Středisku Dědina uskuteční vánoční prodej našich výrobků s posezením. Všichni jste srdečně zváni.Pomáhejme pohybem - keramická dílna

Od 13. října 2016 můžete naše Středisko, konkrétně keramickou dílnu, podpořit svým pohybem. Stačí si do svého chytrého zařízení nainstalovat aplikaci EPP (Pomáhej pohybem) od společnosti ČEZ. Body, které prostřednictvím aplikace získáte při svých sportovních aktivitách, můžete následně věnovat na náš projekt. Bližší informace můžete získat na internetových stránkách Pomáhejme pohybem

Děkujeme za podporu!!!

Dar

Děkujeme firmě Alcon Pharmaceuticals za poskytnutí sponzorského daru ve výši 33 350,-Kč. Díky vstřícnosti této firmy byla vyměněna část nábytku - židle, skříňky a stoly s kontejnery.Den otevřených dveří

Den otevřených dveří se bude konat ve středu 7.10.2015 v době od 9. 00 do 15.00 hodin

Návštěvníci budou mít možnost prohlédnout si učebny střediska, specifickou zahradu, dílny keramickou, tkalcovskou, košíkářskou, kartonážní a dílnu drátování.

Výrobky z dílen lze i zakoupit. Dále si mohou zájemci vyzkoušet a prohlédnout různé pomůcky pro nevidomé a ti odvážnější mohou zkusit, co obnáší život ve tmě.Počítačová rekondice

V týdnu 24.8 – 28.8.2015 proběhla ve středisku plánovaná počítačová rekondice, které se zúčastnilo patnáct osob. Z toho přímo kurzu dvanáct těžce zrakově postižených (8 žen a 4 muži) a 3 průvodci. Všichni účastníci pracovali dle stanoveného rozvrhu a individuálních plánů a rozšířili si dovednosti práce na PC se speciálním softwarem.

Jelikož se jednalo o osoby převážně zaměstnané, rozvoj počítačových dovedností přispěl ke zvýšení produktivity jejich práce. Pobyt ve středisku (výuku, ubytování a stravování) hodnotili účastníci kladně.

Středisko Dědina děkuje Nadačnímu fondu Českého rozhlasu Světluška za významnou finanční podporu, díky které bylo možno akci realizovat. Poděkování patří i partnerům Světlušky ČSOB, společnosti Herbadent a nadaci Vodafone, která je partnerem Světlušky v oblasti technologií.


Poděkování za finanční podporu

Městská část Prahy 6 nám na rok 2015 v rámci programu Dotační řízení v oblasti zdravotnictví, sociální péče a služeb poskytla finanční částku ve výši 57 000,- Kč.

Za podporu našich služeb sociální rehabilitace a sociálně terapeutické dílny děkujeme.Počítačová rekondice

Zdůvodu naplnění počtu účastníků počítačové rekondice, byla ukončena možnost registrace.

Dobrý den, zveme všechny zrakově postižené počítačové nadšence, ale nejen ty, na počítačovou rekondici, která se bude konat od 24. 8. 2015 do 28. 8. 2015 v Pobytovém rehabilitačním a rekvalifikačním středisku pro nevidomé Dědina o.p.s. Bude zajištěno ubytování a stravování. Pro vzdálenější účastníky rekondice je možnost příjezdu již v neděli od 17:00 23. 8. 2015 a případný odjezd v sobotu ráno 29. 8. 2015.

Předpokládaná cena pro klienta bude:
- strava (snídaně, oběd a večeře) 90,-- Kč
- ubytování 90,-- Kč
a pro doprovod:
- strava 110,-- Kč
- ubytování 200,-- Kč

Cena kurzu bude hrazena z grantu Nadačního fondu ČR Technologie pro nevidomé. Výuka bude probíhat ve dvou skupinách maximálně s dvěma klienty na lektora. Klienti absolvují v průběhu týden 20 vyučujících hodinách, a to buď v dopoledních nebo odpoledních hodinách. Ve volných chvílích mohou účastníci vyzkoušet zvukovou střelbu, nebo si se svým doprovodem užít krásy Prahy. V případě zájmu se můžete již nyní závazně přihlásit přes internetový formulář Zde a to do konce května. Obratem vám budou zaslány údaje s žádostí, abyste uhradili nevratnou zálohu 500,-- korun, rovněž do konce května. Tato záloha se následně odečte s ceny rekondice. Z důvodu omezeného počtu účastníků rekondice budou zapsáni na rekondici ti zájemci, kteří zaplatí zálohu jako první. Proto neváhejte a hlaste se?.

Pro bližší informace a vaše otázky využijte e-mailovou adresu dedina@dedina.cz nebo tel.: +420 235 301 194 www.dedina.cz

Vánoční prodej na Dědině

Dne 9. prosince 2014 se konal vánoční prodej výrobků z našich dílen. Fotografie z akce k nahlédnutí zde.

Oslava 20. vyročí střediska

V den 20. výročí založení střediska proběhlo pro klienty a zaměstnance společné opékání buřtů a zábavné odpoledne na zahradě a v jídelně střediska.

Odkaz na fotogalerii zde.

20. výročí otevření Střediska Dědina

Dne 15.9.2014 uplyne 20 let od slavnostního zahájení provozu Střediska Dědina. Chci při této příležitosti připomenout tyto okamžiky. Zakladatel střediska Česká unie nevidomých a slabozrakých pozvala řadu významných hostů, především těch, kteří se na rekonstrukci budovy podíleli. Byl přítomen ministr práce a sociálních věcí ČR, zástupci Magistrátu hl. m. Prahy i městské části Praha 6. Nejvýznamnějším hostem byla ministryně zdravotnictví, kultury a sociální péče z Holandska. Jejich nadace se podílela finančně na vybavení pracovny PC.

Budova střediska byla zrekonstruovaná a částečně vybavená nábytkem, čekalo nás ale hodně práce. Byl zahájen program sociální rehabilitace a probíhal první rekvalifikační kurz pro spojovatele na telefonních ústřednách. Postupně se rozšiřovala nabídka nácviku činností v rámci sociální rehabilitace, začali jsme budovat dílny a získali akreditace MŠMT na další rekvalifikační kurzy.

Od roku 1996 začala výuka v kurzu Nevidomý a slabozraký masér se zdravotnickou akreditací. Ten se stal jedním z nejúspěšnějších kurzů a v době změn na trhu práce ho absolvovala i řada klientů, kteří o původní profesi přišli, chtěli se znovu pracovně uplatnit a dodnes v tomto oboru pracují. Zařízením prošly za 20 let stovky klientů. Někteří u nás pobyli krátce, například absolventi kurzů PC, jiní prošli všemi našimi programy – sociální rehabilitací, sociálně terapeutickými dílnami i rekvalifikací. Někteří z absolventů se stali našimi zaměstnanci na vymezených chráněných pracovních místech v dílnách.

Středisko Dědina je v rámci sociálních služeb organizací s výrazným zaměřením na sociální prevenci. Smyslem naší činnosti je minimalizovat důsledky zrakového postižení klientů a jejich integrace. Z tohoto hlediska má středisko v systému sociálních služeb významné postavení.

A co si přát do budoucnosti ?

Spokojené klienty, vstřícný personál, vysokou odbornost pracovníků a finance, které umožní realizovat služby nejen ve stávající míře, ale je i rozšiřovat a dále zkvalitňovat.

Mgr. Marie Schifferová

Den otevřených dveří

Středisko Dědina zve všechny příznivce, spolupracovníky a veřejnost na Den otevřených dveří. Tato akce proběhne v rámci týdne Sociálnách služeb ČŘ ve čtvrtek 9.10.2014 v budově střediska v době od 9:00 do 15:00 hod.

Těšíme se na vás.

Malování střediska

Dne 14.8.2014 proběhlo ve středisku malování. Zúčastnili se ho dobrovolnici z firmy Ford motor Company, s.r.o.

Dobrovolnickou akci zorganizoval Nadační fond Českého rozhlasu Světluška. Za poskytnutou pomoc výše uvedeným děkujeme.


Turnaj v Qardu

Dne 14.6.2014 se konal na Dědině 5. závodní turnaj ve hře Qardo. třetí místo obsadila paní Marta Zemanová druhé místo Lenka Čermáková a výtězem se stal Pavel Petříček. Turnaj proběhl v přátelské atmosféře, všichni účastníci obdrželi hrnek s logem Qarda a sponzorů - Světlušky, firmy Creation Au diance a Dědiny. Organizátor turnaje MgA. Václav Fanta zajistil dobrovolníky. Zájemci o koupi pamětního hrnku (cena 100,- Kč) ho mohou zakoupit ve středisku Dědina. Všem, kteří se podíleli na hladkém průběhu turnaje a jeho zajištění děkujeme.

Hrnek s logem Qarda

Objednání na masáž

Oznamujeme, že v období 3. února až 27. června 2014 se můžete objednávat na masáže, které budou prováděny vždy ve dnech úterý, středa, čtvrtek v době od 8:00 hod. do 15:00 hod.Firma Ford pomohla

V dnech 15. a 22. 8. 2013 proběhlo malování pokojů klientů. V rámci Community work byly pokoje vymalovány pracovníky firmy FORD MOTOR COMPANY, s.r.o. Tato firma poskytla i finanční prostředky na nákup materiálu a čistících prostředků.

Celou akci organizoval Nadační fond Českého rozhlasu Světluška. Všem zúčastněným za pomoc děkujeme.


Valid HTML 4.01 Transitional Ověřit CSS! © 2010 Dědina, o.p.s. Počítadlo přístupů