logo střediska Dědina

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko
pro nevidomé Dědina, o.p.s.

Logo ASOCIACE VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH ORGANIZACÍ ČR
logo IES - INTERNATIONAL EDUCATION SOCIETY logo Nadační fond Českého rozhlasu - Světluška Logo spolehlivá firma 2017

černobíle

Rekvalifikační kurz Nevidomý a slabozraký masér ve zdravotnictví

Akreditrace k nahlédnutí zde
Opravné rozhodnutí k nahlédnutí zde

l. Název vzdělávací akce:

Akreditovaný kvalifikační kurz Nevidomý a slabozraký masér ve zdravotnictví

2. Kategorie:

Nevidomý a slabozraký masér ve zdravotnictví

3. Pořádá:

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina - nestátní zdravotnické zařízení registrované magistrátem hl. M. Prahy od 15. 2. 2009

4. Místo realizace:

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina Praha 6 - Dědina Šmolíkova č. 866

5. Uplatnění absolventů:

Rekvalifikační kurz masérů připravuje nevidomé a slabozraké osoby, které pod vedením zdravotnického pracovníka s vyšší odbornou kvalifikací pracují ve zdravotnických zařízeních. Mohou pracovat v zaměstnaneckém poměru v různých fitcentrech, ale i na živnostenský list. Jedná se o živnost vázanou.

6. Materiální zabezpečení kurzu:

7. Profil absolventa kurzu pro maséry:

8. Podmínky přijetí do kurzu

9. Metody výuky:

přednášky, semináře, praktický nácvik dovedností, exkurze, praktický výcvik ve zdravotnickém zařízení

10. Způsob zakončení:

  1. teoretická zkouška
  2. praktická zkouška

Cena kurzu je Kč 39 500,--

Absolvent rekvalifikačního kurzu obdrží osvědčení, které ho opravňuje k výkonu povolání maséra.

Středisko Dědina získalo v projektu IES CERTIFIKACE rating BB - Kvalitní instituce na velmi dobré profesionální úrovni. Na základě toho si každý absolvent může požádat o vydání mezinárodního certifikátu.

Učební plán kvalifikačního kurzu Specifické činnosti pro zrakově postižené účastníky

Učební plán
Název předmětu Počet hodin
Základy veřejného zdravotnictví 8
První pomoc 20
Vybrané kapitoly z psychologie 24
Epidemiologie a hygiena 16
Základy somatologie se zaměřením na pohybový systém 48
Vybrané kapitoly z chirurgických onemocnění 16
Patologie a klinika nemocí 24
Masáž klasická - teorie výuky, včetně kontraindikací 64
Specifické opakovací postupy pro nevidomé a slabozraké maséry 24
Teoreticko praktická výuka masáží 110
Prevence a ochrana zdraví 6
Praxe klasické masáže 140
Celkem 500
Závěrečná zkouška 2
Valid HTML 4.01 Transitional Ověřit CSS! © 2010 - 2020 Dědina, o.p.s.